Gosset en temps de pandèmia

Em temps de pandèmia tota precaució és poca…