Normes Lliga fotogràfica 2020-2021

Normes generals de la Lliga Fotogràfica 2020-2021

 • La Lliga fotogràfica, edició 2020-2021,  comença el mes de Setembre de 2020 i dura fins a Juny de 2021.
 • La participació es lliure i oberta a tots el associats, no és necessari inscriure’s.
 • Durant els 10 mesos de duració, es proposarà un tema mensualment, que serà comunicat prèviament,  i les fotos participants hauran d’estar relacionades amb aquest.
 • Cada associat podrà presentar entre 1 i 3 fotos mensualment, relacionades amb el tema corresponent al mes. Les fotos sempre seran pròpies, no s’admetran imatges de tercers en cap cas. Quan apareguen persones en les fotos, que es puguen identificar, l’autor es responsabilitzarà de qualsevol incidència que poguera sorgir respecte als drets d’imatge de la persona en qüestió.
 • El fet de presentar foto o fotos en un mes determinat, no obliga a continuar presentant en mesos successius, la participació és completament lliure.
 • Les fotos es pujaran a la web de Fotoaficionats Algemesi, www.fotoalgemesi.com , en la pàgina especifica preparada per a cada mes, des del dia 1 fins a l’últim dia natural de cada mes. El nom de l’autor no serà visible fins al termini del mes en curs. Les fotos, preferentment,  podran portar un títol i també mostrar les dades “exif” d’aquestes, a criteri del seu autor.
 • Durant els 5 primers dies del mes següent, tots els associats, tant els participants com els no participants, podràn votar les fotos presentades.
 • La votació és voluntària, però en el cas dels associats participants en el tema del mes serà obligatòria. En el cas que un associat haja participat en el tema del mes i no vote en el termini establit, serà penalitzat amb 8 punts, que es descomptaran a la fotografia seua que tinga mes vots. En el cas que la foto tinga menys de 8 punts, serà penalitzada amb la totalitat de punts rebuts.
 • Les votacions es duran a terme per correu electrònic, enviant un correu a l’adreça:    lliga@fotoalgemesi.com.
 • Cada associat haurà de votar les 5 fotos que considere millors, atorgant 5 punts a la millor, 4 a la següent i després 3, 2 i 1 punts successivament, sent 15 el total de vots atorgats a les 5 fotos votades.
 • En el cos del missatge es detallaran, per ordre de numeració, els punts que s’assignen a cadascuna de les fotos triades. Es podrà expressar també el títol de les fotos i en cas de discrepància entre el número d’ordre expressat i el títol sempre prevaldrà el títol. Per eixample: Foto nº 4, títol xxxxxx, 3 punts. Foto nº 10, títol xxxx, 5 punts. Foto nº 15, títol xxxxx, 1 punt ….. (seguint sempre l’ordre de numeració ascendent existent en la web).
 • Una vegada tancat el termini de votacions, es procedirà a l’assignació dels vots a les fotos, les tres primeres fotos classificades passaran a formar part de la galeria de “Guanyadors Tema del Mes”.
 • Quan un associat haja rebut vots en diverses fotos, a l’efecte de asignació de punts per a la Lliga i confecció de llista general, únicament seran tinguts en compte els vots rebuts per la foto amb major puntuació.
 • Rebran punts els 10 primers classificats en cada mes, segons el següent barem: L’associat guanyador del tema del mes rebrà 15 punts, el segon classificat 12 punts, el tercer classificat 10 punts i des del lloc 4 fins al lloc 10 rebran, respectivament, 7,6,5,4,3,2 i 1 punts.
 • En cas d’empats, dins de les votacions de cada mes, a tots els participants amb la mateixa quantitat de vots se’ls assignaran els punts de lliga que corresponen al lloc en què empaten (per exemple, si hi ha empat en el segon lloc, als dos associats se’ls assignaran 12 punts per a la lliga i en conseqüència serien 11 els classificats en el mes).
 • Al finalitzar la lliga s’entregarà premi als 10 millors classificats, en xec-regal o efectiu (a determinar en el seu moment) per valor de: 1er Premi 100 €, 2on Premi 80 €, 3er Premi 60 €, 4rt premi: 40 € i des dels llocs 5 a 10, tots dos inclusivament, un premi de 20 € cadascun
 • En cas d’empat en algun dels 10 primers llocs al final de la lliga, el premi en metàl·lic que corresponga al lloc de la llista s’entregarà al participant que més fotos haja aportat durant la lliga, passant al lloc següent l’altre participant. A tall d’exemple, si es donara un empat en el segon lloc, el participant que mes fotos haja aportat durant la lliga seria el segon en la llista, obtenint el premi de 80 € i l’altre participant passaria al tercer lloc i obtindria els 60 € del tercer premi
 • Els temes mensuals aniràn comunicant-se oportunament.
 • La present convocatòria i les bases presentades, es troben aprovades per la Junta Directiva en reunió del dia 8 de Juliol de 2020. Qualsevol qüestió o incidència que puga sorgir, que no es trobe contemplada expressament en les presents bases, serà resolta per la Junta Directiva.

 

error: Tot el contingut d\\\'aquesta pàgina està protegit