Temes de la lliga 2018-2019

Gener 2020 - Ombres (6)

L'ombra forma part de la fotografia d'igual manera que la llum. Entenem per ombra aquella part de la fotografia que no queda il·luminada o a la qual la llum no arriba completament. Les ombres són elements importants per a la concepció d'una imatge i el seu maneig és imprescindible per a donar la sensació de tridimensionalitat en el pla bidimensional de la fotografia. Les ombres presents en les fotografies depenen de diversos factors. Aquests factors són la grandària, la forma, els contorns i la consistència. Tots ells són determinats pel tipus de font d'il·luminació, per la relació de grandària entre la superfície lluminosa i l'objecte i per la distància que hi ha entre ells. També és important per a la forma de l'ombra la classe de fons que tenim a la foto i la distància que té fins a l'objecte. (Fotonostra)

Juny 2019 - Muntatges i manipulació fotogràfica (14)

Aquest mes el tema tracta de muntatges i qualsevol tipus de manipulació fotogràfica, amb Photoshop o qualsevol altre programa d'edició que domineu. Podeu donar solta a la vostra creativitat, llevar o posar elements, crear escenaris impossibles, mons virtuals, sense més límit que la vostra imaginació.