Junta Directiva

Composició de la Junta Directiva, designada en Assemblea General cel.lebrada el 29-11-2017

President: Ximo Tomás Juan
Vicepresident: Antoni Roig Aliaga
Secretari: Paco Tortosa Sampedro
Tresorer: Ricardo Esteve Salom
Vocals: Vicent Granell Pérez, Hermenegildo Arribas Beltrán (resp. d’activitat “foto a editar”), Josep-Emili Naval Adam, Jose Ferrando Ferrando, Vicent Piquer Rosa.